CENÍK

Prohlídky historických prostot a unikátních nástěnných maleb

Každý pracovní den (kromě čtvrtka) od 17:15; víkendy a svátky od 14:00; další termíny po domluvě. 

dospělý

100 Kč za osobu

studenti a důchodci

50 Kč za osobu

děti mladší 15 let

zdaram

Pronájem malovaného sálu pro svatby

Svatební obřad

 • pronájem sálu a souvisejících prostor na dobu obřadu

od 9 000 Kč

Svatební obřad s hostinou

 • pronájem sálu, hodovní síně, kuchyně a souvisejících prostor na 4 hodiny včetně svatebního obřadu 
 • kuchyň a hodovní síň je v rámci příprav dostupná dle potřeb organizátorů až 1 den před svatbou

od 16 000 Kč

Celodenní pronájem slavnostních prostor

 • pronájem sálu, hodovní síně, kuchyně a souvisejících prostor na celý den

od 19 500 Kč

Slevy a další služby:

 • svatby konané ve dnech PO, ÚT, ST, ČT
 • menší svatby do 30 svatebčanů
 • parkování pro všechny svatebčany
 • barokní kabinet pro přípravu nevěsty
 • focení ve vnitřních prostorech
 • hudební doprovod na varhany
 • využití nádvoří a zahrad Kvítkova Dvora
 • pronájem slavnostní výbavy pro stolování (nádobí, příbory, ubrusy, atd.)
 • zajištění starosvata (organizátora zábavy a baviče)
 • zajištění květinové výzdoby


sleva 20%

cena dohodou

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

cena dohodou

cena dohodou

 cena dohodou

Doplňující informace

 • Po dobu svatby je areál Kvítkova Dvora přístupný jen svatebčanům, pro ostatní návštěvníky je uzavřen.
 • Ve všech vnitřních prostorách památkového objektu je zakázáno kouření.
 • Házení rýže je při svatebním obřadu povoleno.
 • Toalety jsou přístupné z hodovní síně a jsou zdarma.
 • Svatební fotografie je možno pořizovat zdarma v exteriérech i v interiérech.
 • Parkování pro hosty je možné na příjezdové komunikaci, případně na nádvoří.
 • Svatebčané odpovídají za případné škody, které vzniknou v průběhu celé svatby a nebo v souvislosti s ní.
 • Svatebčané musí respektovat zákaz jakéhokoli zasahování do omítek a zdiva (včetně opírání předmětů o ně) a přemisťování inventáře nebo příslušenství svatebních prostor.
 • Večerní ohňostroj je možný s výjimkou dnů, kdy je vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů v krajině.